Bolagsstämmor


Extra bolagstämma december 2020

15 december 2020

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm.

Delta via ombud – alternativ med anledning av covid-19

Mot bakgrund av myndi...

Läs mer

Tidigare händelser

Extra bolagsstämma augusti 2020

21 augusti 2020

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (Fastator), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020 kl. 10.30, på Linnégatan 2, Stockholm.

Läs mer

Årsstämma 2020

6 maj 2020

Här hittar du all information om Fastators årsstämma 2020 och kan ladda ned tillhörande dokument.

TID OCH PLATS FÖR STÄMMANStämman kommer att hållas den 6 maj 2020 kl. 10.00 på Skeppsbron 24 i Prioritys lokaler, Stockholm.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL STÄ...

Läs mer

Extra Bolagsstämma 2019

19 december 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019, kl. 08:00 på Nybrogatan 3 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMM...

Läs mer

Årsstämma 2019

8 maj 2019
Här hittar du all information om Fastators årsstämma 2019 och kan ladda ned tillhörande dokument.  TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN Stämman kommer att hållas den 8 maj 2019 kl. 14.00 på Nybrogatan 3 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN Aktieägare som vill delta i stämman ...
Läs mer

Årsstämma 2018

4 april 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Läs mer


Årsstämma 2017

3 maj 2017
Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende f...
Läs mer

Årsstämma 2016

10 maj 2016
Aktieägarna i AB Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016, kl. 14.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen...
Läs mer

Extra bolagsstämma

14 december 2015
Styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) har beslutat att sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att behandla förslag avseende val av ny styrelse, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, emission av teckningsoptioner, principer för ersättning till ledande ...
Läs mer

Årsstämma 2015

17 juni 2015
Årsstämman hålls den 17 juni 2015 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm.
Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2015-05-22

22 maj 2015
REHACT ABs aktieägare kallas till extra bolagsstämma den 22 maj 2015 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm.
Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2015-01-16 INSTÄLLD

16 januari 2015
Den extra bolagsstämma som var planerad till 2015-01-16 ställdes in på grund av oklarheter kring röstlängden. Se pressmeddelande från 2015-01-15 samt 2015-01-19 för mer information.
Läs mer

Årsstämma 2014

7 april 2014
REHACT AB:s årsstämma 2014 hölls den 7 april 2014 kl 10.00, på Norrtullsgatan 6, 2 tr i Stockholm.
Läs mer

Extra bolagsstämma 2013

21 oktober 2013
REHACT AB:s extra bolagsstämma 2013 hölls den 21 oktober 2013 klockan 13.00, i Mangold Fondkommission AB:s lokaler på Engelbrektsplan 2, Stockholm.
Läs mer

Årsstämma 2013

29 maj 2013
REHACT AB:s årsstämma 2013 hölls den 29 maj 2013 kl 16.00, på Norrtullsgatan 6, 2 tr i Stockholm.
Läs mer

Årsstämma 2012

30 maj 2012
REHACT AB:s årsstämma 2012 hölls den 30 maj 2012 kl 15.00, på Norrtullsgatan 6, 2 tr i Stockholm.
Läs mer