Press

2022-06-23

VD Knut Pousette köper aktier för 1 Mkr

Fastators VD Knut Pousette har förvärvat aktier i Fastator över börsen för cirka 1 Mkr. Totalt har 71 015 aktier förvärvats till en kurs om 13,80 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Knut Pousette 321 015 aktier i Fastator.

Dela inlägg