Press

2014-05-02

VD inbjuden talare vid Cleantech Forum i Stockholm

REHACTs VD Svante Bengtsson är inbjuden att tala vid ansedda Cleantech Forum, som detta år firar tio år genom att hålla ett jubileumsforum i Stockholm de 19-21 maj 2014. Svante Bengtsson kommer att tala under sessionen ”For Buildings; Teaching Old Dogs New Tricks”

– Cleantech Forum organiseras av Cleantech Group, en av de mest erfarna och välrenommerade organisationerna i världen vad gäller att möjliggöra för lovande miljöteknikbolag att nätverka med etablerade aktörer inom branschen, säger REHACTs VD Svante Bengtsson. Vid tidigare konferenser har uppstartsföretag som Tesla Motors och Next Labs presenterat sig och sina koncept långt innan de var kända för en bred publik. REHACT medverkade senast vid Cleantech Forum i San Francisco och det är glädjande att vår presentation där nu gjort att vi erbjudits en talarplats under detta forum i Stockholm. Förutom ett stort antal internationella besökare förväntas många andra framstående svenska aktörer inom miljötekniksektorn att närvara vid detta event. Sessionen då REHACTs VD kommer att tala hålls den 21 maj.

För mer information: http://events.cleantech.com/europe/ 

Dela inlägg