Press

2014-03-21

Utfall av konverteringsperiod 1

Under perioden 15 januari – 28 februari 2014 gavs första möjligheten för innehavarna av konvertibellån 2012/2016 att teckna aktier av serie B genom att konvertera skuldebrev. Konverteringsperioden är avslutad och emissionen är nu registrerad hos bolagsverket. Sammanlagt tecknades aktier för 415 004 SEK till kursen 17,00 SEK per aktie.

-Styrelsen bestämde i januari konverteringskursen till 17 kronor per aktie, en konverteringskurs som vi ansåg återspegla en rimlig värdering på aktien. Vi är glada att så många konvertibelinnehavare har en långsiktig syn på aktiens potential och därmed valt att konvertera sina lån till en kurs som just nu är väsentligt högre än vad aktien handlas i för tillfället, kommenterar Svante Bengtsson, VD REHACT AB.

Sammanlagt tecknades aktier för 415 004 SEK till kursen 17,00 SEK per aktie. Antalet aktier av serie B ökar med 24 412 st och aktiekapitalet med 4 882,40 SEK. Konverteringen innebär att bolagets långsiktiga lån minskar med 415 004 kronor samt att bolagets räntekostnader minskar med den ränta om 9,75 procent som tidigare belastade den nu konverterade delen av konvertibellånet.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg