Press

2013-09-27

Upptagen som medlem i Swedish American Green Alliance

REHACT har nyligen blivit upptagen som medlem i ’Swedish American Green Alliance’, en organisation som grundades av förre näringsminister Maud Olofsson och förre amerikanske ambassadören i Stockholm, Matthew Barzun.

Syftet med alliansen är att främja handel, forskning, investeringar och utbyte inom miljöteknik mellan de två nationerna. Organisationen fokuserar på tre huvudområden; Gröna byggnader, Grön infrastruktur och Hållbara transporter. Varje fokusområde innehåller delegater från bägge länder och från näringsliv, städer och regioner, myndigheter och forskningsinstitut samt organisationer som har som syfte att gynna svensk-amerikansk handel.

-Området gröna byggnader är det som intresserar oss mest. REHACT har tidigare uppmärksammats i USA vid flera tillfällen men hittils inte haft muskler att agera på den nordamerikanska marknaden. Vi har inte heller haft möjlighet att visa vår teknik för amerikanska besökare i Sverige, vilket har känts mycket frustrerande. I takt med att REHACT nu kapitaliseras och vi ser möjligheter att få de första referensobjekten i Sverige har vi sedan i somras börjat återaktivera de kontakter vi har på andra sidan Atlanten. Marknaden är mycket expansiv, amerikanerna har inte samma nostalgi kring gamla byggnader och därför byggs det mycket nytt, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

Läs mer om S.A.G.A. här: http://www.business-sweden.se/saga 

Dela inlägg