Press

2017-05-30

Trade with Fastator shares halted / Fastators aktie handelsstoppad

Referring to the bulletin from Fastator AB’s annual general meeting, held on May 3 2017, the company will consolidate its series A and series B shares into common shares. The process is handled automatically and started on May 29, 2017.

As from May 31, 2017, Fastator shares will be traded under a new ISIN code and short name.

Due to technical limitations the trade in the share is halted until the conversion is finished and registered into the trading system.

Old Short name ABFAST B
New short name (corrected): ABFAST
Old ISIN code: SE0007578026 
New ISIN code: SE0009994429 
Number of outstanding common shares: 14,020,321

Enligt ett beslut på Fastators årsstämma den 3 maj 2017 skall aktier av serie A och Serie B läggas samman till stamaktier. Konverteringsprocessen hanteras automatiskt av Euroclear och påbörjades den 29 maj 2017.

Från den 31 maj kommer Fastators aktier att handlas under en ny ISIN-kod och ett nytt kortnamn. Se tabell ovan.

På grund av tekniska begränsningar är aktien handelsstoppad under tiden fram till att konverteringen är genomförd och registrerad i börsens handelssystem.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017, kl. 09.30.

Dela inlägg