Press

2017-06-01

Trade with Fastator shares enabled / Handel med Fastators aktie återupptas

The conversion of shares from series A and B into common shares is complete. Trade with the common share is now enabled again.

Old Short name ABFAST B
New short name (corrected): ABFAST
Old ISIN code: SE0007578026 
New ISIN code: SE0009994429 
Number of outstanding common shares: 14,020,321

Konverteringen av A- och B-aktier till stamaktier är nu genomförd och handel med stamaktien är återupptagen.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni  2017, kl. 09.10. 

Dela inlägg