Press

2014-02-05

ROSS anlitas för första villan på Dalarö

REHACT har nyligen tecknat avtal med Ross arkitektur & design AB om att formge den första villan i Sverige med REHACTs unika klimatsystem, Rehact Energy System. Arbetet påbörjas omgående och är en del av det projekt som kommer att skapa de första demonstrationshusen för REHACTs teknologi i Sverige.

Det var i december förra året som marköverlåtelseavtalet mellan Haninge kommun och REHACT vann laga kraft. Ett avtal som ger REHACT möjlighet att förvärva sex tomter avsedda för privatboenden på Dalarö.

-De tekniska lösningar som REHACT utvecklar har som mål att uppnå ett mycket gott inomhusklimat till en mycket låg driftskostnad och med kort återbetalningstid, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT. Det sätt som vi arbetar med frisk luft och återcirkulering av energi är vad vi kunnat se helt unikt i branschen och det gör att demonstrationshus är viktiga. Många tror att ett energieffektivt hus måste vara tråkigt eller superisolerat men i detta projekt vill vi visa på motsatsen. I Dalaröprojektet får vi också möjlighet att demonstrera tekniken i ett projekt som på sikt i princip är självfinansierande. När vi är klara med att dokumentera och utvärdera systemet kan fastigheten säljas vidare och förtjänsten gå tillbaka in i verksamheten.

-Vi är också mycket glada att få med oss just Pål Ross som arkitekt i detta projekt. Förutom att rita vackra och speciella hus är Pål Ross mycket intresserad av och insatt i tekniska lösningar. Miljötänket var tydligt då Pål Ross vann pris för Årets Haningebyggnad för miljöhuset ’Villa Äntligen’. Pål Ross har även tidigare mottagit pris för Sveriges vackraste villa och guld i European Property Awards. Det är vår avsikt att Dalarö skall vara inledningen på ett långt ömsesidigt samarbete.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg