Press

2011-12-06

REHACTs nyemission övertecknad

REHACT AB genomförde under perioden 30 oktober till 30 november 2011 en nyemission mot nya aktieägare. Emissionen blev övertecknad, totalt tecknades motsvarande 112 procent.

Emissionen omfattade ursprunglingen 2 500 000 aktier som erbjöds allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och genomförs främst för att utöka antalet aktieägare. Intresset för emissionen har varit starkt och när emissionen stängdes var emissionen övertecknad. Sammanlagt tecknades emissionen till 112 procent.

Styrelsen har därför beslutat att utnyttja den option om extratilldelning man har och totalt kommer drygt 2 800 000 nya aktier att emitteras. Bolaget tillförs därmed ca 300 nya aktieägare och drygt 3,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

-Vi är mycket glada över att vi fått emissionen övertecknad i dessa oroliga tider. Det visar att det finns ett reelt intresse för miljöteknik även om tiderna är tuffa, säger Svante Bengtsson, VD REHACT AB.

Dela inlägg