REHACTs företrädesemission tecknades till cirka 172 procent

2013-12-12

REHACTs företrädesemission tecknades till cirka 172 procent

· REHACTs nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är nu genomförd
· Emissionen tecknades till cirka 172 procent
· Erbjudandet tillsammans med Optionen tillför REHACT cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader
· Handel med REHA BTA B & REHA BTA2 B upptogs från onsdagen den 11 december

-Det är oerhört glädjande att intresset för vårt bolag är så starkt att även denna emission blev så starkt övertecknad. REHACT tillförs nu det kapital som krävs för att vi under nästa år ska kunna påbörja uppförandet av våra första referenshus i Sverige samt att växa vår organisation, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) har under perioden mellan den 11 november och den 4 december 2013 genomfört en nyemission om 11,9 MSEK med företräde för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 172 procent, varför cirka 80 procent av emissionen tilldelas de som tecknat med företrädesrätt och cirka 20 procent tilldelas de som tecknat utan företrädesrätt och utan att ha utnyttjat teckningsrätter. Mot bakgrund av det stora intresset för Bolagets emission har styrelsen beslutat att utnyttja hela den Option om cirka 5,5 MSEK som närmare beskrivs i det prospekt som upprättats i anledning av Erbjudandet. Totalt kommer 1 159 989 aktier av serie B att emitteras under Erbjudandet samt Optionen. REHACT tillförs därmed cirka 17,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilket innebär att teckningar motsvarande cirka 3 MSEK av de som tecknat utan företräde inte kommer att kunna ges tilldelning. Bland de som tecknat utan företräde sker tilldelning pro rata. Avräkningsnotor skickas ut omgående.

Antalet aktier i REHACT kommer genom Erbjudandet och Optionen att öka med 1 159 989 aktier av serie B. Aktiekapitalet kommer att öka med 231 997,80 SEK. Efter Erbjudandet och Optionen uppgår det totala antalet aktier i REHACT till 4 333 281 aktier. REHACTs aktiekapital uppgår efter Erbjudandet och Optionen till 866 656,20 SEK.

Två nya serier av betalda tecknade aktier (BTA) har upprättats i och med att emissionen övertecknats och kommer inom kort att ersätta den BTA som handlats fram till nu. Handel med de nya serierna av BTA har upptagits på NASDAQ OMX First North fr.o.m. onsdagen den 11 december.

De två nya serierna är:

REHA BTA B (ISIN: SE0005568680) 

REHA BTA2 B (ISIN: SE0005504958) 

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

För frågor kring tilldelning, tidpunkter för BTA och avräkningsnotor kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Telefon: 08-503 01 550

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg