Press

2012-11-21

REHACTs emission övertecknad

REHACTs emission av aktier och konvertibla skuldebrev mötte stor efterfrågan och tecknades till drygt 127%. Även aktiekursen har påverkats positivt med stigande kurs och ökande volymer. Styrelsen har därför beslutat att utöka emissionsbeloppet så att alla som anmält sig inom utsatt teckningstid skall få tilldelning.

REHACT AB, ett av Sveriges mest internationellt uppmärksammade miljöteknikbolag, genomförde under perioden 22 oktober till 16 november en emission av units bestående av förmånligt prissatta aktier och konvertibla skuldebrev med årsränta på 9,75%. Intresset för emissionen var redan från första dagen stort och under sista veckan tecknades units för mer än en miljon kronor per dag. Teckningsgraden uppgår till drygt 127% och styrelsen för REHACT har därför beslutat att utöka emissionsbeloppet så att alla som postat sin teckningssedel senast 16 november får tilldelning av aktier och konvertibler.

Emissionen har även påverkat REHACTs aktie som handlats mer frekvent och under sista emissionsveckan noterades en högsta kurs på 1,06 kr, vilket var 26 öre över aktuell teckningskurs. Under denna vecka har aktien handlats upp ytterligare och noterade under tisdagen en all-time-high på 1,31 kr.

-Det är oerhört glädjande att även denna emission blev övertecknad. Det innebär att REHACT får klart förbättrade resurser att hantera de projekt vi förbereder oss för inför 2013. Det är också mycket glädjande för våra aktieägare att den ökande uppmärksamheten har fått aktien att både handlas mer och till stigande kurs, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB

-Intresset för emissionen har varit stort och många har kontaktat mig i veckan och varit oroade för om deras teckning hunnit in i tid. Det känns skönt att kunna meddela att alla som skickat in sin teckningssedel i tid nu också får möjlighet att köpa aktier och konvertibler, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB

Dela inlägg