Press

2012-11-26

REHACT tillförs drygt 12 miljoner kronor

REHACT AB genomförde under perioden 22 oktober – 16 november en framgångsrik emission av aktier och konvertibla skuldbrev. Emissionen tecknades till drygt 127 procent. Styrelsen beslutade därför att utöka emissionsbeloppet så att alla som tecknat får tilldelning. Bolaget tillförs därmed 12 312 000 kr före emissionskostnader.

REHACT AB har nyligen genomfört en emission om aktier och konvertibla skuldebrev. Emissionen var ursprungligen satt till maximalt 1 200 units. Under sista veckan stod det klart att emissionen sannolikt skulle bli övertecknad och att det skulle bli svårigheter att avgöra vilka som skulle få tilldelning bland de som tecknat sig de sista två dagarna av ordinarie tid. Styrelsen beslutade därför att utöka emissionen så att alla som tecknat sig inom ordinarie tid får tilldelning. Emissionens utfall redovisas nedan:
• Totalt tecknades 1 539 units vilket innebär att bolaget tillförs 12 312 000 kr.
• Totalt tillkommer 3 847 500 aktier av serie B och 9 234 000 konvertibler av serie KV2012/2016.
• Aktiekapitalet ökar med 38 475,00 kr. Det motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 6,50%.
• Totala antalet aktier i bolaget blir efter registrerad emission 63 071 917 st.
• Vid konvertering av samtliga konvertibler av serie KV2012/2016 kan aktiekapitalet öka med ytterligare 92 340,00 kr.

Dela inlägg