REHACT tidigarelägger kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2013

2013-11-04

REHACT tidigarelägger kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2013

Med anledning av listbytet och den förestående emissionen har styrelsen för REHACT beslutat att tidigarelägga kvartalsrapporten avseende tredje kvartalet 2013. Nytt datum för publicering är onsdagen den 6 november 2013.

-Det är angeläget att potentiella investerare får så aktuell information om bolaget som är möjligt, säger Svante Bengtsson, VD. Med alla förberedelser klara inför listbytet till NASDAQ OMX First North och med emissionsprospektet godkänt av Finansinspektionen har styrelsen beslutat att påskynda arbetet med att färdigställa kvartalsrapporten avseende tredje kvartalet 2013. Kvartalsrapporten avseende tredje kvartalet kommer att publiceras under onsdagen den 6 november istället för den 28 november, som ursprungligen var planerat.

Dela inlägg