Press

2012-11-08

REHACT: Stockholm Innovation and Growth nyttjar option

Stockholm Innovation and Growth (STING) har anmält till bolaget att man har för avsikt att teckna 361 407 aktier genom den teckningsoption STING har i REHACT.

Stockholm Innovation and Growth (STING) har anmält till styrelsen för REHACT att man avser teckna 361 407 aktier i REHACT genom den teckningsoption som ställdes ut till STING 2008. Med hänsyn till den pågående spridningsemissionen av units har parterna kommit överrens om att nyttjandet av optionen ska regleras efter spridningsemissionens slut.

REHACT genomför för närvarande en begränsad spridningsemission av units i syfte att tillföra bolaget expansionskapital samt att öka antalet långsiktiga aktieägare. En unit består av rabatterade aktier och konvertibla skuldebrev med en årsränta på 9,75%. Konvertiblerna kan vid fyra tillfällen under lånets löptid omvandlas till aktier till en fast teckningskurs på 1,00 kr.

Teckningar för emissionen har skett väsentligt snabbare än vid den övertecknade emission som bolaget genomförde under 2011.

Spridningsemissionen är öppen fram till den 16 november. Teckningssedel, fullständiga villkor och memorandum finns på www.aktietorget.se, www.aktieinvest.se samt www.rehact.se

Dela inlägg