REHACT särskilt inbjuden att möta investeringsdelegation från Marocko

2013-11-20

REHACT särskilt inbjuden att möta investeringsdelegation från Marocko

REHACT AB är ett av tio SME-bolag som är särskilt inbjudna att träffa en investerardelegation från Marocko den 27 – 29 november 2013. Delegationen leds av ministern för ’Housing and City Policy’, Minister Nabil Benabdallah.

Delegationen är inbjuden till Sverige av Handelsminister Dr. Ewa Björling och är en uppföljning av den framgångsrika konferens som genomfördes i Marocko under april 2013. Svenska exportrådet har utöver de ordinarie medverkande valt ut tio SME-bolag som fått en särskild inbjudan att presentera sina produkter och koncept för den marockanska delegationen.

De marockanska deltagarna i denna delegation är höga beslutsfattare ifrån både näringsliv och offentlig sektor, exempelvis VD:ar från några av de största byggbolagen i Marocko samt representanter från inrikesministeriet och bostadsministeriet.

Delegationen har uttryckt ett särskilt intresse för att ta del av lösningar för energieffektiva byggnader, lösningar för urbana transporter samt avfallshantering och andra hållbara och innovativa lösningar. Lösningarna är tänkta att implementeras i ett stort byggprojekt som för närvarande är under planering. Projektet omfattar sammanlagt ca 5 000 hektar mark och skall när det är färdigt inrymma ca 1,15 miljoner människor. Investeringarna uppskattas till totalt 100 miljarder dirhams vilket motsvarar ca 78 miljarder SEK.

REHACT har vid ett flertal tillfällen presenterat Rehact Energy System i varma länder i MENA-regionen och ser därför möjligheten att få skapa ytterligare kontakter med beslutsfattare i detta enorma stadsbyggnadsprojekt som mycket intressant.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg