Press

2013-01-09

REHACT medverkar i Word Future Energy Summit

Miljöteknikbolaget REHACT medverkar i dagarna för tredje gången i World Future Energy Summit i Abu Dhabi. Den svenska delegationen är en del av den officiella satsning som Energimyndigheten gör för att gynna export av svensk miljöteknik. MENA-området kännetecknas av en stor andel nybyggnation samt stort behov av klimatisering av bostäder och kontor. Det är därför en mycket intressant marknad för REHACT.

Det internationellt erkända högnivåmötet World Future Energy Summit hålls mellan 15-17 januari för sjätte gången i Abu Dhabi och i år har över 26 000 deltagare från över 130 olika länder samlats. Tidigare har bland annat Sveriges kronprinsessa talat vi invigningen och i år deltar stadschefer och ledare från över 70 länder. REHACT har under flera år bearbetat marknaden i MENA-regionen och förutom medverkan i WFES även besökt Masdar City eff flertal tillfällen och medverkat som delegat till The Clean Energy Ministerials roundtables.

-MENA-regionen är mycket intressant för REHACT. Affärskulturen är dock ganska annorlunda jämfört med Europa. Affärer här nere bygger på långsiktighet och förtroende vilket tar tid att bygga upp. REHACT har deltagit i flera resor till området och har nu börjat skapa ett intresse för det koncept vi erbjuder. Många tror att oljerika länder är ointresserade av energibesparingar, men det är inte sant. Den olja man inte eldar upp lokalt kan ju säljas till andra länder, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

Dela inlägg