Press

2015-04-23

REHACT har genomfört en riktad emission

REHACTs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs av årsstämman 2014 genomfört en riktad kontantemission om 3,2 miljoner kronor. Emissionen är strategiskt och har riktats mot personer med koppling till den svenska fastighetsbranschen.

Två miljoner aktier emitteras till kursen 1,60 kronor per aktie. Av dessa är 200 000 A-aktier och 1 800 000 B-aktier. Minsta investeringsbelopp per investerare var 800 000 kronor.

Emissionen genomfördes för att säkerställa att REHACT långsiktigt ges goda förutsättningar att färdigställa den produktutveckling som pågår samtidigt som nya möjligheter möjliggörs genom en god likviditet. Att rikta investeringen mot personer med kopplingar till den svenska fastighetsbranschen bedöms ge bättre möjligheter att ta fram en produkt som motsvarar de kommersiella krav, inte bara på energieffektivitet, som ställs både av fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltare.  

-Det är glädjande att REHACT på ett kostnadseffektivt sätt har kunnat säkra en viktig investering i ett läge där många utmaningar fortfarande finns. Utan en långsiktigt finansiell stabilitet hade det varit svårt att kunna säkra nya strategiska samarbeten och att bli en trovärdig aktör mot större leverantörer och kunder. De nya ägare som tecknat sig i emissionen har också uttryckt en vilja att vara engagerade i REHACTs fortsatta strategiska utveckling, något jag varmt välkomnar, säger Svante Norrestad Bengtsson, VD på REHACT AB.

Antal utgivna aktier före emissionen var 5 001 418 stycken varav 423 906 aktier av serie A och 4 577 512 aktier av serie B. Efter emissionen finns 7 001 418 aktier varav 623 906 aktier av serie A och 6 377 512 av serie B.

REHACTs aktiekapital ökar från 1 000 283,60 kronor till 1 400 283,60 kronor.

Dela inlägg