Press

2013-03-26

REHACT AB samarbetar med DETAIL GROUP i unik byggtävling

REHACT AB är tillsammans med DETAIL GROUP en av deltagarna i en markanvisningstävling på Dalarö, där modern teknik ska användas i en klassisk bebyggelsemiljö med en unik egenart. Det är första gången i Sverige som Rehact Energy System finns med på ett så tidigt produktionsstadium av ekologiskt hållbara bostadsfastigheter.

Haninge kommun, som inbjudit till tävlingen, har för avsikt att sälja sex obebyggda fastigheter i centrala Dalarö, detaljplanelagda för bostadsändamål. Den nya bebyggelsen ska utformas med modern teknik för energihushållning och ta särskild hänsyn till det välkända skärgårdssamhällets egenart vid den arkitektoniska utformningen.

          Det är ett ovanligt och spännande projekt i en framtidsinriktad kommun som prioriterar samverkan med aktörer som är inriktade på energieffektiva och ekologiskt hållbara bostäder, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT. För oss är det ytterligare en möjlighet att visa på flexibiliteten i Rehact Energy System för olika typer av fastigheter.

I tävlingsförslaget samarbetar REHACT AB med arkitekt- och kommunikationsbyrån DETAIL GROUP som partner. Kontoret arbetar med energi- och miljölösningar, byggnadsarkitektur och stadsplanering.

          Riktigt gröna byggnader innebär maximal energieffektivitet, ekologiskt hållbara materialval och ekonomiskt försvarbara kalkyler, säger Haval Murad, arkitekt och VD på DETAIL GROUP. Arkitektur ska upplevas och inte bara vara något som ser bra ut på fotografier och det är naturligtvis extra viktigt på Dalarö, som är av riksintresse för kulturmiljövården.

För ytterligare information:
Svante Bengtsson, VD, REHACT AB
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Haval Murad, VD, DETAIL GROUP
Tel: +46 704 085 633
Email: haval.murad@detailgroup.se
www.detailgroup.se

Dela inlägg