Press

2012-04-20

REHACT AB (publ.) utser Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie

– Vi gör detta för att säkerställa möjlighet till god handel i aktien. REHACT har på knappt två år gått från 20 till 600 aktieägare och vår ambition är att underlätta handel i vår aktie både för våra nuvarande och blivande aktieägare, säger Svante Bengtsson, VD, REHACT.

Sedermeras uppdrag påbörjas den 23 april och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i den löpande handeln med aktien.

Första handelsdag med REHACTs aktie på AktieTorget är måndagen den 23 april.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT
Tel: +46 709 566 756
Email: svante@rehact.com

www.rehact.se

Jacob Zetterström, Likviditetsgarant, Sedermera Fondkommission
Tel: +46 431 47 17 62
Email: jacob.zetterstrom@sedermera.se

www.sedermera.se


Dela inlägg