Press

2011-01-16

REHACT AB ökar närvaron i Polen

REHACT AB investerar knappt två miljoner kronor för att grunda ett nytt säljbolag i Polen tillsammans med två lokala partners. Det nya företaget som kommer heta iRWN grundas tillsammans med organisationen Instytut Karpacki och det polska bolaget iNergy.

REHACT AB investerar knappt två miljoner kronor för att grunda ett nytt säljbolag i Polen tillsammans med två lokala partners. Det nya företaget får namnet iRWN och grundas tillsammans med organisationen Instytut Karpacki och det polska bolaget iNergy.

-Det nya bolaget iRWN kommer att ge oss goda förutsättningar för att accelerera försäljningen av vår teknik för energisnåla komfortsystem till fastigheter. I och med att närvaron i Polen nu förstärks kommer REHACT att få bättre möjlighet att bearbeta fler marknader, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB (publ.).

Dela inlägg