REHACT AB godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör godkänt prospekt och kurspåverkande information

2013-11-01

REHACT AB godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör godkänt prospekt och kurspåverkande information

REHACT AB har som tidigare meddelats ansökt om listning på NASDAQ OMX First North. NASDAQ OMX har idag meddelat att bolaget är godkänt för listning per den 11 november 2013. Finansinspektionen har även meddelat att det prospekt som bolaget lämnat in i samband med företrädesemissionen är godkänt. Prospektet innehåller ekonomisk information per 2013-08-30 som inte tidigare offentliggjorts.

Godkännande för handel på First North

REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ OMX First North (”First North”). Sista handelsdag på AktieTorget är den 8 november 2013 och första handelsdag på First North är den 11 november 2013.

REHACT kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REHA B med nuvarande ISIN-kod SE0005498557. Mangold Fondkommission AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

Offentliggörande av godkänt prospekt och kurspåverkande information

Finansinspektionen har under förmiddagen meddelat att det prospekt som bolaget upprättat med anledningen av företrädesemissionen nu är godkänt. I prospektet, som finns tillgängligt på nedanstående länk, samt på REHACTs hemsida, finns information som av styrelsen bedömts potentiellt kunna vara kurspåverkande. På sid 39 presenteras viss finansiell information per den 30 augusti 2013. Bland annat anges att summa eget kapital uppgick till 12 132 133 SEK och nettoskuldsättningen uppgick till 2 434 855 SEK.

Prospektet finns tillgängligt på Mangolds hemsida:

http://www.mangold.se/MangoldOnline/Erbjudanden/Rehact_2013/erbjudandet.html  

samt på REHACTs hemsida:

www.rehact.se

Ytterligare information

Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i REHACT kommer att erhålla ett informationsbrev och en informationsfolder per post omkring den 11 november 2013.

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

Dela inlägg