REHACT AB fastställer avstämningsdag för sammanläggningen

2013-10-23

REHACT AB fastställer avstämningsdag för sammanläggningen

–          Styrelsen har på sammanträde i direkt anslutning till extra bolagsstämma den 21 oktober 2013 som beslutade om sammanläggning av aktier (1:20) fastställt avstämningsdag i Euroclear för sammanläggningen till den 30 oktober 2013.

–          Sista dag för handel i REHACTs aktie av serie B före sammanläggningen är fredagen den 25 oktober 2013.

–          Första dag för handel med ny teoretisk aktiekurs* efter sammanläggningen är måndagen den 28 oktober 2013.

–          Sammanläggningen kommer att ombesörjas automatiskt av Euroclear AB efter marknadens stängning fredagen den 25 oktober 2013.

–          I samband med sammanläggningen kommer bolagets aktier att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för aktier av serie B i REHACT är SE0005498557, och den nya ISIN-koden för aktier av serie A i REHACT är SE0005498540. De nya ISIN-koderna gäller från och med måndagen den 28 oktober 2013.

Sammanläggning av aktier

Den extra bolagsstämman i REHACT beslutade den 21 oktober 2013 om sammanläggning av aktier innebärande att 20 befintliga aktier av serie A sammanläggs till 1 aktie av samma serie samt att 20 befintliga aktier av serie B sammanläggs till 1 aktie av samma serie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag, vilken nu har fastställts till den 30 oktober 2013.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i REHACT att minska från 63 465 840 aktier till 3 173 292 aktier.

Teoretisk effekt på aktiekursen

Sammanläggningen av tjugo gamla aktier till en ny innebär att, om aktiens slutkurs den 25 oktober är 1,70 SEK, så blir den nya teoretiska öppningskursen måndagen den 28 oktober tjugo gånger så hög, dvs 34,00 SEK.

* Första dag för handel i REHACTs aktier efter sammanläggningen är måndagen den 28 oktober 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med måndagen den 28 oktober 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Detta innebär att om aktiens slutkurs fredagen den 25 oktober är 1,70 SEK så blir den nya teoretiska öppningskursen den 28 oktober 34,00 SEK.

Effekter på konvertibellån REHACT KONV 1B med ISIN-kod SE0004872414

I enlighet med konvertibellånets villkor justeras konverteringskursen på grund av sammanläggningen så att konverteringskursen ändras från en (1) SEK per aktie av serie B till 20 SEK per aktie av serie B. Konvertibelns potentiella andel av aktiekapitalet är därmed oförändrat. Första möjlighet att konvertera till aktier är mellan den 15 januari och den 28 februari 2014. Alla innehavare av konvertibler kommer att kontaktas brevledes i anslutning till första konverteringsperioden. 

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

Dela inlägg