Rebecka Eidenert blir VD för nya börsnoterade Studentbostäder i Sverige

2020-11-12

Rebecka Eidenert blir VD för nya börsnoterade Studentbostäder i Sverige

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige offentliggjorde den 26 oktober 2020 att man börsnoteras genom ett samgående med börsnoterade Prime Living och där SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten blir största aktieägare och med en initial fastighetsportfölj med över 4 000 studentbostäder, en projektportfölj om över 2 000 studentbostäder och ett fastighetsvärde om 3,4 Mdkr. Samgåendet är bland annat villkorat av en extra bolagsstämma den 26 november 2020.

Studentbostäder i Sverige offentliggjorde idag att styrelsen som är föreslagen för nyval vid den extra bolagsstämman har meddelat sin avsikt att utse Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige, till ny VD för det nya sammanslagna bolaget. Vidare meddelas att ledningsgruppen för det nya bolaget föreslås att bestå av Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef).

– Som VD för Studentbostäder i Sverige sedan starten 2018 är det särskilt spännande att nu se bolaget ta stora kliv framåt. Både genom förvärv av befintliga fastigheter och nyproduktion kan SBS säkra boendet för fler studenter framöver framförallt på studieorter där behovet är som allra störst, menar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Hela branschen står inför paradigmskiftet att digitalisera och hitta nya sätt för modern förvaltning. SBS ser att förvaltning framöver kommer att handla om att hitta nya sätt för digital förvaltning och forma en verksamhet som kan möta framtida förändringar. Framåt kommer SBS fortsätta stärka upp organisationen, specifikt med att sätta en förvaltningsorganisation för att komma ännu närmare hyresgästerna, vidareutveckla och förbättra uthyrning och förvaltningen med fokus på en ännu bättre och mer effektiv process.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg