Press

2015-04-07

Polisanmälan mot styrelseledamot

REHACT har lämnat in en polisanmälan mot styrelseledamoten Jerzy Hawranek. De anmälda händelserna har rubricerats som misstanke om förskingring, urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Sedan tidigare pågår en förundersökning hos Ekobrottsmyndigheten mot Jerzy Hawranek avseende misstanke om otillbörlig marknadspåverkan.

Jerzy Hawranek är sedan april 2014 styrelseledamot i REHACT. Fram till oktober 2014 var han även CTO för REHACT men fick lämna sin tjänst efter att en särskild granskning konstaterat att verksamheten i de polska bolag han ansvarade för hade allvarliga brister.  

-Under hösten 2014 genomfördes en särskild granskning av hur verksamheten i REHACTs polska intressebolag bedrivits. Den interna granskningen visade att verksamheten inte skötts på ett korrekt sätt och att allvarliga brister fanns. REHACT har under våren 2015 låtit en oberoende granskare gå igenom en delmängd av de underlag som användes i den interna granskningen. Efter att ha tagit del av den oberoende genomgången har vi nu låtit upprätta en polisanmälan, säger Svante Norrestad Bengtsson, VD på REHACT.

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg