Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

2019-12-13

Point Properties förvärvar i Karlskoga Centrum

Fastators helägda dotterbolagPoint Properties förvärvar tre fastigheter i Karlskoga centrum från Cromwell Property Group. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 146 MSEK och tillträds under H1 2020. Fastigheterna omfattar ca 17 600 kvm uthyrningsbar yta med en uthyrningsgrad om 94%. Hyresintäkterna uppgår till 19,1 MSEK och största hyresgäster är Willys samt Karlskoga kommun med totalt 39% av uthyrd area. Genomsnittlig återstående kontraktstid uppgår till 5,6 år. Fastigheterna avses finansieras med egen kassa samt banklån.  

– Point Properties fortsätter sin tillväxtresa med ytterligare förvärv med näst intill fullt uthyrda centrumfastigheter innehållande både dagligvaror och kommunal verksamhet. Point Properties etablerades under 2019 för att utveckla attraktiva och levande stadskärnor. Vi ser fram emot att kunna fortsätta utveckla fastigheterna och platsen tillsammans med hyresgästerna och staden, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator. 

Pangea Property Partners och Glimstedt har agerat rådgivare i transaktionen. Säljarens rådgivare var Catella samt Setterwalls. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Martin Friis, Tf VD Point Properties 
martin.friis@pointproperties.se
+46 (0) 70 289 20 19

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 12:10 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg