Point Properties förvärvar centrumfastighet i Trelleborg

2019-06-03

Point Properties förvärvar centrumfastighet i Trelleborg

Aktiebolaget Fastator (publ) har idag, via dotterbolaget Point Properties AB, tecknat avtal om förvärv av fastigheten Valfisken Större 45 i en bolagsaffär. Säljare är Skandia Fastigheter. Fastigheten tillträds under tredje kvartalet 2019. Överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 221,7 MSEK. Hyresvärdet uppgår till 36,3 MSEK med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 3,2 år exklusive bostäder. Största hyresgäst är ICA med 10% av hyresvärdet och areavakansen uppgår till 20%. Fastigheten består av 17 205 kvm uthyrningsbar yta och innehåller kommersiella lokaler, kontor, bostäder samt parkering. Pangea Property Partners har varit rådgivare till Point Properties.

– Point Properties arbetar för att skapa nya förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende. Förvärvet innehåller både boende, handel och samhällsservice och har ett bra centralt läge där vi ser fram emot att fortsätta bidra till en positiv utveckling för Trelleborg med denna spännande centrumfastighet, kommenterar Lars-Johan Jarnheimer, styrelseledamot i Point Properties.  

– Point Properties växer vidare i snabb takt och fastigheten med sitt strategiska läge är viktig för staden och vi ser fram emot att vara med och utveckla fastigheten och staden vidare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator. 

Om Point Properties

Point Properties äger centrumfastigheter, ofta vid stadens torg, med innehåll av samhällsservice, boende och handel. Point Properties arbetar med att skapa förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer och tar tillvara på den enorma utvecklingspotential som finns för stadskärnorna att bli stadsstjärnor. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56

Martin Friis, Tf VD Point Properties 
martin.friis@fastator.se
+
46 (0) 70 289 20 19 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl 08.30 CET.

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg