Press

2014-01-23

Patent utfärdat för Kanada

Som tidigare meddelats har REHACTs unika värmeväxlare preliminärt godkänts för patent i Kanada. Det kanadensiska patentverket har nu utfärdat det formella patentbrevet. Kanada är det tionde landet som beviljar patentskydd för den innovativa värmeväxlaren.

-Patenträttigheter är en viktig strategi för ett bolag som REHACT. I vår strategi ingår bland annat att patentskydda våra viktigaste produkter på strategiska marknader. Vi hade räknat med att det formella patentbrevet skulle utfärdats under november 2013 och det är glädjande att det nu är klart. Att vi nu är godkända för patentskydd på ytterligare en viktig marknad är ett tecken både på det unika i vår teknik men också på att vår strategi fungerar. Med patentskydd i både USA och Kanada har vi nu täckt in den nordamerikanska marknaden, säger Svante Bengtsson, VD på REHACT AB.

REHACTs värmeväxlare RVU har sedan tidigare erhållit patentskydd i bland annat USA, Ryssland, Kina och Australien. Fler ansökningar finns inlämnade i ett antal länder. Ansökningarna handläggs olika snabbt beroende på respektive patentmyndighets arbetsbelastning.

Dela inlägg