Press

2015-03-09

Överlåtelsen av REHACTs andelar i iRWN sp. z o. o. genomförd

REHACT träffade i början av februari ett avtal kring försäljning av REHACTs andelar i det polska bolaget iRWN sp. z o.o. till LARDON sp. z o.o.. Betalning för andelarna är nu erlagd till REHACT och villkoren i överlåtelseavtalet därmed uppfyllda.

Köpeskillingen för REHACTs andelar i iRWN uppgick till drygt 650 000 SEK. LARDON ingår enligt uppgift från ledningen i bolaget i ett större nätverk av företag som på olika sätt kommer att engageras i driften av iRWN. LARDON har deklarerat att man kommer fortsätta satsningen på RVU i Polen samt har sagt att man därmed räknar med att iRWN kommer kunna återbetala det av REHACT inbetalda förskottet på drygt 3 miljoner SEK inom två års tid. REHACT har även säkerhet i fastigheter för sin fordran.

-Avtalet innebär att REHACTs direkta ägande i Polen nu är sålt. Kapitalet från försäljningen kommer att komma den svenska utvecklingen tillgodo och jag räknar inte med att vi kommer ha några fler utgifter för vårt engagemang i iRWN. REHACT kommer istället att få del av utvecklingen i Polen genom licensavtalet med iNergy och iRWN. Jag ser positivt på att iRWN nu får den investering och de ägare som bolaget behöver för att kunna utvecklas, samtidigt som REHACT nu kan fokusera fullt ut på verksamheten i Sverige, säger Svante Norrestad Bengtsson, VD på REHACT 

För ytterligare information:

Svante Norrestad Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 (0) 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg