Press

2014-04-02

Ordföranden köper fler aktier i REHACT

Ordföranden Nicole Norrestad mångdubblar sitt innehav i cleantechbolaget REHACT, som är noterat på NASDAQ OMX First North, genom att förvärva ytterligare 30 000 aktier. Samtidigt har samtliga externa styrelsemedlemmar för första gången köpt aktier i bolaget.

Styrelsemedlemmarna som nu köpt in sig i bolaget är Ola Alterå, Erik Branting och Johan Gorecki. Tillsammans med Nicole Norrestad har de sammanlagt köpt 100 000 aktier till ett marknadsvärde av drygt 1,1 miljoner kr.

‑ REHACT har en mycket innovativ lösning för att sänka energiförbrukningen i fastigheter. I USA och EU svarar fastigheter för ca 40 procent av den totala energiförbrukningen. Det finns därför ett stort behov av REHACTs energieffektiva klimatsystem, säger Nicole Norrestad.

-Det är mycket glädjande att styrelsen vill investera i bolaget, som nu befinner sig i en expansiv uppbyggnadsperiod, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB. Vårt innovativa klimatsystem som erbjuder en minskning av behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med upp till 85 procent möts av ett allt större intresse, både i Sverige och utomlands, och målet är att bli ett ledande exportföretag inom energilösningar för byggnader.

Aktierna har köpts privat eller genom bolag och överlåts från de största ägarna Jerzy Hawranek, Svante Bengtsson eller från dem närstående bolag.

Dela inlägg