Press

2020-06-02

Offentliga Hus uppdatering kring kapitalanskaffning och börsintroduktion

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus offentliggjorde igår att Offentliga Hus ingått avtal om förvärv i Göteborg. I pressmeddelandet återgavs även en kort uppdatering kring planerad kapitalanskaffning och börsintroduktion som här för tydlighets skull upprepas. 

Pressmeddelandet innehöll information om att Offentliga Hus fortsatt ser ett starkt flöde av intressanta transaktionsmöjligheter och att bolaget fortfarande inte sett någon påverkan på hyresintäkterna i förvaltningsportföljen av de samhällsproblem som utbrottet av Covid-19 medfört. Vidare framgick att arbetet med att bygga ut och stärka Offentliga Hus organisation fortlöper och att bolaget siktar på en kapitalanskaffning och börsintroduktion under 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg