Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun

2020-08-27

Offentliga Hus tecknar 15-årigt hyresavtal med Strängnäs Kommun

Med bred politisk majoritet fattade kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den 26 augusti 2020 beslut att förlänga hyresavtalet med 15 år avseende lokaler huvudsakligen för Thomasgymnasiet och vuxenutbildningen i Offentliga Hus AB:s fastighet Strängnäs Eldsund 6:6. Det nya hyresavtalet beräknas träda i kraft redan den 1 oktober 2020. Kommunfullmäktige fattar formellt beslut i frågan den 28 september 2020.

– Det är glädjande att vi och kommunen förlänger avtalet avseende Campus i Strängnäs. Förhandlingarna med kommunen har förts i god anda och vi ser fram emot en lika god långsiktig relation. För Offentliga Hus innebär det att mindre ytor frånträds inom en treårsperiod. Det långa hyresavtalet och den starka tillväxten med bland annat tusentals nya bostäder i Norra Staden gör att vi ser mycket positivt på såväl skolan som områdets framtid, där vi är en del i Strängnäs fortsatt goda tillväxt, kommenterar Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Dela inlägg