Press

2020-03-03

Offentliga Hus stärker transaktionsteamet inför kommande börsnotering

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus stärker organisationen och anställer Jenny Diaz Jernberg till rollen som projektledare för transaktioner. 

Jenny Diaz Jernberg kommer närmast från Pangea Property Partners, där hon arbetat med fastighetstransaktioner och analys sedan 2015. Hon har också tidigare erfarenheter från Colliers och JLL. I botten har Jenny en civilingenjörsexamen inom fastighetsekonomi från KTH i Stockholm. Jenny Diaz Jernberg tillträder sin roll den 1 april 2020.

Planen är att Offentliga Hus organisation ska växa under året med fler personer i ledande befattningar inom förvaltning, uthyrning och analys och ekonomi. 

– Det är glädjande att se hur Offentliga Hus stärker upp organisationen för att säkra den höga tillväxttakten som bolaget haft de senaste åren, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg