Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

2020-08-31

Offentliga Hus offentliggör finansiella och operationella mål samt utdelningspolicy

Inför den planerade börsnoteringen i oktober har styrelsen i Offentliga Hus fastställt ett antal finansiella och operationella mål för bolaget samt en utdelningspolicy. Målen speglar Offentliga Hus ambition på medellång sikt.

Finansiella mål

  • Tillväxt: EPRA NAV ska växa med i genomsnitt 20% årligen.

  • Avkastning: Årlig avkastning på genomsnittligt eget kapital (ROE) om minst 12%(exklusive Hybridkapital och eventuella D-aktier).

  • Belåning: Koncernmässig belåningsgrad (LTV; räntebärande skulder i förhållande tilltotala tillgångar) ska ej överstiga 60%. Kortsiktigt är målet att belåningsgraden är lika med eller lägre än 60%. På medellång sikt ska belåningsgraden understiga 60% eller den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.

  • Soliditet: Soliditeten ska överstiga 35% över tid.

  • Räntetäckningsgrad: Ränteteckningsgraden ska överstiga 2,2 gånger och på medellångsikt vara på den nivå som bedöms vara förenlig med att uppnå kreditbetyget Investment Grade.

Utdelningspolicy

Bolagets vinster ska primärt användas till att tillvarata affärsmöjligheter samt uppfylla de finansiella målen, därefter ska upp till halva förvaltningsresultatet efter schablonskatt delas ut till aktieägarna.

Övriga operationella mål

  • Uppnå kreditbetyget Investment Grade inom en treårsperiod.

  • Ökat fokus på hållbarhet, exempelvis genom förvärv av miljömässigt certifierade fastigheter och genom investeringar för energibesparing i befintliga fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg