Offentliga Hus kompletteringsköper i Borås

2020-06-16

Offentliga Hus kompletteringsköper i Borås

Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Avere Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Borås Getängen 33. Förvärvet sker genom bolagsförvärv av Avere Getängsvägen AB, och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till drygt 15 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 26,5 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 1 juli 2020.

Den uthyrningsbara lokalytan i fastigheten uppgår till drygt 1 230 kvadratmeter och består av skollokaler. Fastigheten är uthyrd i sin helhet till ThorenGruppen på ett tioårigt hyresavtal. Årshyresvärdet uppgår till cirka 1,7 miljoner kronor.

– Fastigheten Borås Getängen 33, välbelägen med offentlig verksamhet i en regionsstad med stark tillväxt, blir ett ypperligt komplement till bolagets fastighetsportfölj. Att återigen göra ett förvärv i Borås där vi sedan tidigare är stora fastighetsägare bekräftar vårt förtroende för Borås, kommenterar Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.

– Vi har ThorenGruppen som hyresgäst i andra fastigheter och har stort förtroende för dem. Fastigheten kommer att generera stabila kassaflöden under många år framöver. Med detta förvärv och andra nyligen annonserade förvärv mer än dubblerar Offentliga Hus sitt Boråsbestånd, kommenterar Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se

Dela inlägg