Press

2015-12-02

Offentliga Hus förvärvar två fastigheter i Västra Götaland

Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt två samhällsfastigheter i Västra Götaland från ett privat fastighetsbolag. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 6 300 kvm, varav den ena fastigheten utgör cirka 5 700 kvm av den totala ytan och till största delen förhyrs av kommunen. Förvärven sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 70 MSEK.

– Västra Götaland är en region som vi har valt att satsa i och läget på dessa fastigheter passar oss.
Vi äger sedan tidigare fastigheter i regionen vilket medför att vi har förvaltning på plats, säger Fredrik Klerfelt, VD i Offentliga Hus i Norden

Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50 procent och det koncernmässiga värdet i Fastator var 145 MSEK (117) per den 30 september 2015.

För ytterligare information kontakta:
Erika Kveldstad, CFO Aktiebolaget Fastator (publ), Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com
Fredrik Klerfelt, VD Offentliga Hus i Norden AB, Tel: +46 (0) 728 80 89, e-post: fredrik@offentligahus.se
     

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2015 kl. .09.30.

Dela inlägg