Press

2016-07-04

Nytt datum för publicering av Fastators kvartalsrapport för Q2

AB Fastator (publ) meddelar härmed att publiceringen av bolagets Q2-rapport kommer att ske den 17 augusti 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 26 augusti 2016.

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2016, kl. 15.00. 

Dela inlägg