Nya aktieanalyser av Offentliga Hus med köprekommendationer

2020-12-04

Nya aktieanalyser av Offentliga Hus med köprekommendationer

Kepler Cheuvreux och Nordea har publicerat aktieanalyser av Fastators innehavsbolag Offentliga Hus med köprekommendationer. Kepler Cheuvreux har offentliggjort en köprekommendation och riktkurs 16,20 kronor per aktie. Nordea har offentliggjort en köprekommendation och riktkurs 15,50 kronor per aktie.

Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator, kommenterar:

– Det är glädjande att se att både Kepler Cheuvreux och Nordea delar vår uppfattning att Offentliga Hus är ett mycket välskött bolag med betydande tillväxtpotential. Jag noterar exempelvis att Kepler Cheuvreux räknar med att Offentliga Hus genomsnittliga årliga tillväxt av substansvärdet kommer att vara högre än branschkollegornas. Vi är övertygade om att vi som stor aktieägare i Offentliga Hus kommer att få ta del av en framgångsrik börsresa.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se

Dela inlägg