Marköverlåtelseavtalet med Haninge kommun har nu vunnit laga kraft

2013-12-03

Marköverlåtelseavtalet med Haninge kommun har nu vunnit laga kraft

Det marköverlåtelseavtal som kommunfullmäktige i Haninge kommun beslutat att teckna med miljöteknikföretaget REHACT har nu vunnit laga kraft och kan därmed inte överklagas. Avtalet ger miljöteknikföretaget REHACT möjlighet att förvärva sex tomter avsedda för privatboenden i det attraktiva skärgårdssamhället Dalarö. Avtalet är mycket viktigt för oss, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB. Det är en efterlängtad möjlighet att även på vår hemmamarknad visa hur vårt flexibla klimatsystem, Rehact Energy System, används i modernt, klimatsmart byggande.

På Dalarö finns i dag en bebyggelse från olika tidsperioder som ger en miljö med en alldeles särskild egenart, speciell för Dalarö. Det var efter en markanvisningstävling tidigare i år som Haninge kommun valde att förhandla med REHACT om överlåtelsen av de sex aktuella tomterna.

– Det här har vi sett fram emot, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT. Vi har länge sökt efter ett centralt beläget, attraktivt område där vi kan göra våra första referensinstallationer i Sverige. Det finns tuffa krav på att anpassa byggnadernas utformning efter den terräng och de lokala särdrag som kännetecknar Dalarö. Det är roligt då det ger oss möjlighet att kunna visa på den arkitektoniska frihet systemet medger. Avtalet har nu vunnit laga kraft så äntligen kan vi på allvar börja arbeta med den projektgrupp som ska genomföra byggnationerna.

– Sverige är internationellt känt för avancerad miljöteknik och Stockholmsområdet mottar årligen ett stort antal internationella delegationer som vill studera bland annat hållbart byggande. Snart kommer det vara möjligt för REHACT att visa upp en komplett installation även på hemmaplan vilket kommer underlätta försäljningsarbetet. För oss är det också viktigt att kunna visa upp Rehact Energy System i en miljö med höga krav på miljömedvetenhet. Och Haninge är en kommun som i många avseenden ligger steget före när det gäller kommunala klimatsatsningar.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg