Press

2014-01-15

Konverteringsperiod inleds och ny konverteringskurs fastställd

Idag inleds den första konverteringsperioden för REHACTs konvertibellån KV2012/2016. Konverteringskursen är 17 kronor per ny aktie av serie B. Anmälan om konvertering kan göras till bolaget under perioden 15 januari – 28 februari på särskild acceptanssedel.

I november 2012 gav REHACT ut ett konvertibellån som löper under perioden 1 december 2012 till 30 november 2016. Konvertibellånet löper med 9,75 % ränta som betalas ut halvårsvis. Lånet kan konverteras till aktier av serie B vid fyra olika tillfällen. Första konverteringsperioden är mellan 15 januari till 28 februari 2014. Ordinarie konverteringskurs är enligt villkoren tjugo (20) kronor per aktie. Styrelsen har dock rätt att justera kursen till konvertibelinnehavarnas förmån, en möjlighet man nu nyttjar. Den justerade konverteringskursen blir istället under denna konverteringsperiod sjutton (17) kronor per ny aktie av serie B. Rabatten på konverteringskursen blir därmed tre (3) kronor, motsvararande 15 procent rabatt. Konvertibellånet omfattar totalt 9 168 000 kronor och maximalt antal nya aktier vid full konvertering under denna period är 539 294 st. REHACTs aktiekapital kan maximalt öka med 107 858,80 kronor. Konvertibeln handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamn ”REHA KONV 1B”.

Samtliga innehavare av skuldebrev per utsökningsdagen 2014-01-17 kommer att få information samt acceptanssedel hemskickad per brev i början av vecka 5.

REHACTs aktie av serie B har sedan noteringen på NASDAQ OMX First North 11 november 2013 fram till 10 januari 2014 omsatts för drygt 8,1 miljoner kronor med en genomsnittlig kurs på ca 16,55 kr. Aktien har som lägst handlats för 14,65 kronor och som högst för 26,40 kronor. Under 21 av dessa 39 handelsdagar har avslut skett på nivåer över 17 kronor.

– Med den framgångsrika emissionen och listningen i ryggen har styrelsen en positiv bild av bolagets framtidsutsikter. Vi har idag bättre möjligheter än någonsin att ta konceptet Rehact Energy System till marknaden, säger Svante Bengtsson, VD i REHACT AB. Styrelsen anser efter analys av handeln att sjutton kronor är en rimlig konverteringskurs. Rabatten är motiverad eftersom varje konvertering sänker skuldsättningsgraden och ränteutbetalningarna, vilket gynnar bolagets samtliga aktieägare.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg