Kontant försäljning av SBK för 140 Mkr slutförd, 20% över bokfört värde

2022-07-01

Kontant försäljning av SBK för 140 Mkr slutförd, 20% över bokfört värde

Fastator offentliggjorde den 10 maj 2022 att man ingått avtal om att sälja innehavet i SBK Svenska Bostadskompaniet AB. Idag har transaktionen slutförts och Fastator har erhållit kontanter om 140 Mkr. Fastators aktieinnehav var obelånat. Försäljningen skedde 20% över bokfört värde per den 31 mars 2022.
 
– Det finns olika typer av fastigheter på marknaden, olika typer av kvalitet. Genom denna försäljning visar vi att rätt tillgångar fortfarande står i värde, återigen. Nu kommer vi koncentrera oss på att bygga Företagsparken. Rätt fastigheter i rätt tid, är vårt motto, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

– Marknaden är skakig enligt löpsedlarna, men med sunda bokförda värden finns alltid affärer att göra. Jag förstår att analytikerna gärna drar hela fastighetsmarknaden över en kam, enklast så. Men det finns tillgångsslag som är bättre än andra, i nya tider. Där är Fastator nu, och där kommer vi växa. Dessutom älskar vi att göra riktiga fastighetsaffärer, där de finansiella instrumenten inte styr, kommenterar Joachim Kuylenstierna, affärsutvecklare på Fastator.

Dela inlägg