Press

2016-06-09

Konland AB avyttrar fastigheterna Gladan 6 & 7 på Kungsholmen

Fastator äger 49% av Konland AB, ett intressebolag till Fastator, som har avyttrat fastigheterna Gladan 6 & 7 på Kungsholmen till Tobin Properties AB (publ) och Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB till ett underliggande fastighetsvärde om 283 MSEK. Detta överstiger den senaste marknadsvärderingen Q1 2016 med 33 MSEK. Genom att avyttra fastigheterna till Tobin Properties AB (publ) och Fridhem Fastighetsutveckling Stockholm AB skapas förutsättningar för att utveckla området västra Kungsholmen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD

daniel.hummel@fastator.se

070 – 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO

erika.kveldstad@fastator.se

070 – 339 99 99

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46  8 463 80 00.  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juni 2016 kl. 08.15.

Dela inlägg