Joachim Kuylenstierna återtar VD-rollen i Fastator

2023-08-21

Joachim Kuylenstierna återtar VD-rollen i Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) har utsett Joachim Kuylenstierna till ny VD medan Svante Bengtsson återgår till rollen som vice VD i bolaget.

Joachim Kuylenstierna är Fastators grundare. Svante Bengtsson har tidigare haft tunga exekutiva befattningar i bolaget som bland annat VD och CFO.

”De förändringar vi nu genomför i besättningen av de två viktigaste funktionerna i Fastators ledningsgrupp syftar till att skapa maximalt goda förutsättningar för bolaget i det fortsatta förändringsarbetet och för att möta nya marknadsförutsättningar. Med Joachim och Svante får Fastator den mest erfarna ledningsduon som tänkas kan”, säger styrelseordförande Björn Rosengren i en kommentar

”Jag kommer att vända på varje sten och jobba hårt för att åter göra Fastator till en tillväxtmaskin”, säger Joachim Kuylenstierna.

En enig styrelse står bakom beslutet. Förändringarna genomförs med omedelbar verkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Rosengren, styrelseordförande

bjorn.rosengren@fastator.se +46 (0) 70 733 80 00

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-21 22:30 CEST.

Dela inlägg