Press

2017-12-06

Investmentbolaget Fastator utökar organisationen

Aktiebolaget Fastator (publ) har anställt Martin Friis som Investment Manager. Martin tillträdde sin tjänst den 22 november och kommer främst att arbeta med strategi, affärsutveckling och att stärka bolagets kommunikation/Investor Relations.

Martin kommer närmast från Aura Light International AB där han har haft ett antal roller med fokus på internationell affärs- och produktutveckling, senast som tf verksamhetsansvarig i dess amerikanska dotterbolag. Han har tidigare studerat vid Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Stanford Center for Professional Development.

Fastators tf VD Joachim Kuylenstierna kommenterar rekryteringen:

”Att ytterligare stärka organisationen och vidareutveckla vårt team är en viktig delkomponent när vi går in i en mer transaktionsintensiv fas. Vår tillväxtstrategi omfattar både Fastators innehavsportfölj och våra innehavsbolag. Fastators för närvarande största innehav, Offentliga Hus, avser att växa sin portfölj av stabilt avkastande samhällsfastigheter till en balansomslutning om ca 6-7 miljarder från dagens 2,3 miljarder inom två år. Därefter avser vi att notera Offentliga Hus på börsen. För Fastator, Sveriges enda börsnoterade investmentbolag specialiserat mot fastighetssektorn, är det också viktigt att öka kommunikationen med våra aktieägare och andra intressenter. På så sätt synliggörs fördelarna med Fastators affärsidé – att på bästa sätt kunna allokera kapital till de fastighetsrelaterade bolag och tillgångar som för tillfället ger den bästa avkastningen, oavsett konjunkturläge.”

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg