Handeln i Fastators aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

2021-09-16

Handeln i Fastators aktier inleds idag på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

Aktiebolaget Fastator (publ) meddelar att handeln i bolagets aktier idag inleds på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (FASTAT) och ISIN-kod (ISIN SE0015407382). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägare i Fastator behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

– När jag började som VD för Fastator i februari, var mitt första uppdrag att leda arbetet mot en börsintroduktion av bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista. Nu är den genomförd. Bolaget har samtidigt haft stark tillväxt och innehavsbolagen har vuxit alldeles förträffligt. Idag har Fastator 1,7 MDSEK i substansvärde och en rejäl kassa. Med detta i ryggen ser jag nu fram emot att använda min kraft på det som Fastator gör bäst, att skapa värde och tillväxt för sina aktieägare, säger Knut Pousette, VD för Fastator.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl. 07.30.

Dela inlägg