Press

2017-01-12

Förtydligande av villkor för Aktiebolaget Fastators obligationslån

Den 13 september 2016 meddelade Aktiebolaget Fastator (publ) att bolaget emitterat ett treårigt obligationslån om 250 MSEK. Det totala rambeloppet uppgår till 500 MSEK och obligationen löper med rörlig ränta om Stibor 3m + 8,50% per år som erläggs kvartalsvis.

På begäran av Fastator, och i enlighet med klausul 19.1 (a) i obligationsvillkoren, har obligationsagenten Nordic Trustee & Agency godkänt en korrigering av definitionen för ”Pledged Companies” under klausul 1.1 i obligationsvillkoren. Den uppdaterade definitionen lyder som följer: 

““Pledged Companies” means (i) Vivskä; (ii) Konkret Fastighetsutveckling insofar the Konland Disposal does not complete; (iii) except for GenovaFastator and Offentliga Hus Holding, any direct existing Subsidiaries or Associated Entities of the Issuer or Vivskä in which investments are made pursuant to a Permitted Transaction or to which direct or indirect Subsidiaries are transferred pursuant to Clause 12.6 (Disposals of assets) and/or a Permitted Disposal; and (iv) any new direct Subsidiaries or Associated Entities (from time to time) of the Issuer or Vivskä acquired pursuant to a Permitted Transaction.”

Ändringen gäller från och med den 5 januari 2017. De uppdaterade obligationsvillkoren finns tillgängliga i sin helhet på Fastators hemsida www.fastator.se.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna eller förvärva obligationer eller andra värdepapper i Fastator.

För mer information, vänligen kontakta: 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2017, kl. 13.30.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg