Press

2013-10-15

Förstärkning av styrelsen i REHACT

Ola Alterå, tidigare statssekreterare med ansvar för energifrågor, föreslås bli ny styrelseledamot i REHACT AB.

– Vi ser det som en mycket värdefull förstärkning av styrelsen, säger Svante Bengtsson, VD och en av huvudägarna i REHACT AB. Ola Alterå har en unik kombination av erfarenheter från dels näringslivet, dels från myndigheter och organisationer på energi- och miljöområdet.

Ola Alterå har en civilingenjörsexamen från Chalmers och han har varit VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och landchef för United Nations Development Organization, UNIDO, i Kenya. Under åren som statssekreterare på Näringsdepartementet, 2006-2010, hade han ansvar för energipolitik och miljöteknik och var även ansvarig för ägarförvaltningen av de statliga företagen. Ola Alterå har tidigare bland annat varit miljöekonom vid Naturvårdsverket, partisekreterare i Centerpartiet och rådgivare i Statsrådsberedningen. I dag bedriver han konsultverksamhet som rådgivare i strategi- och hållbarhetsfrågor.

Ett av Ola Alterås nuvarande uppdrag är som Senior Adviser åt den fristående tankesmedjan Global Utmaning. Under IPCC-dagarna i Stockholm i september höll Global Utmaning och nätverket Klimatkommunerna ett uppmärksammat seminarium med fokus på det förändrade globala energi- och klimatpolitiska landskapet. Som en av de inbjudna föreläsarna gav Ola Alterå en aktuell bild av vilken roll de nordiska länderna tillsammans kan spela i den europeiska energipolitiken och han konstaterade att de politiska förutsättningarna är tuffare nu än för ett par år sedan, men att det samtidigt händer mycket inom näringslivet som skapar nya spännande möjligheter.

Ola Alterå ledde nyligen en hearing om Nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader, anordnad av Boverket och Energimyndigheten. Strategin ska gälla fram till 2050 och myndigheternas förslag kommer troligen att sändas ut som remiss av regeringskansliet senare i höst.

– När nu REHACT förbereder nästa steg i vår utveckling genom listbytet till NASDAQ OMX First North och kapitalisering för att stärka organisationen blir Ola Alterås erfarenhet ett viktigt tillskott för den fortsatta strategiska utvecklingen av företaget, säger Svante Bengtsson, VD REHACT AB.

För ytterligare information:

Svante Bengtsson, VD, REHACT AB

Tel: +46 709 566 756
Email:
svante@rehact.com
www.rehact.se

Dela inlägg