Press

2022-07-01

Företagsparken renodlar genom försäljning av flertalet fastigheter

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner under första halvåret 2022
sålt sammanlagt 15 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde om cirka 55 Mkr.
Försäljningarna har skett över bokfört värde.
 
Genom dessa försäljningar renodlas beståndet geografiskt och en bättre förvaltningseffektivitet uppnås.

Dela inlägg