Press

2022-01-14

Företagsparken hyr ut cirka 4 000 kvm samt får ny aktieägare och styrelseledamot

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genomfört ett antal uthyrningar som totalt uppgår till cirka 4 000 kvm. I Uddevalla har cirka 2 800 kvm hyrts ut till Gymkompaniet Sverige AB och i Kil har cirka 800 kvm hyrts ut till Ponsse AB. Båda hyresavtalen har en avtalstid om 5 år.
 
Därutöver har Företagsparken genomfört en kontant nyemission om 30 Mkr till Claes Kockum (via bolag) som därmed blir nya aktieägare i Företagsparken och samtidigt har valts in som ny styrelseledamot i Företagsparken.
 
– Det är förstås väldigt positivt och glädjande att Företagsparken fortsätter leverera enligt vår affärsplan med ett gediget och värdeskapande uthyrningsarbete, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.  

– Vi välkomnar Claes Kockum till styrelsen och är mycket glada för hans investering i Företagsparken, kommenterar Leif Östling, Företagsparkens styrelseordförande.

Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker. Företagsparken bidrar med att skapa en välmående och lokal industri som i sin tur genererar arbetstillfällen och ökar välfärden i hela Sverige.

Dela inlägg