Press

2022-06-30

Företagsparken har tillträtt fastigheter för 430 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggjorde den 6 maj 2022 att man
genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter för totalt 430 Mkr.
 
Företagsparken har genom tillträde idag tillträtt samtliga dessa fastigheter.
Förvärven finansierades med egna medel och nya banklån.

Dela inlägg