Press

2021-11-30

Företagsparken gör sitt 73:e fastighetsförvärv för i år och förvärvar för 200 Mkr i Stockholm och Södertälje

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om att förvärva nio fastigheter i Stockholm och Södertälje med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 200 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvm med hyresintäkter om cirka 13 Mkr. Förvärvet avses finansieras med eget kapital och banklån.

– Vårt snabbväxande innehavsbolag Företagsparken fortsätter att förvärva fastigheter som stärker bolagets kassaflöde med fastigheter i utmärkta lägen i Stockholm och Södertälje. Vi ser fram emot en fortsatt transaktionsintensiv tillväxt, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Dela inlägg